Communiceren tussen hard en zacht

Communiceren vanuit een harde technische of vakinhoudelijke omgeving vergt iets extra’s van u als ingenieur, jurist, medicus, welzijnswerker of beleidsmaker. Vaak weegt de inhoudelijke vakkennis heel zwaar. Maar doelgroepen als ondersteunend personeel, klanten, patiënten, consumenten of burgers, zult u met een puur inhoudelijke benadering niet bereiken. Daar is meer voor nodig: een vertaalslag van de ‘harde’ inhoudelijke kant naar de zachte kant van de ‘beleving’. De beleving van betrokken partijen is steeds meer bepalend voor het realiseren van duurzame relaties en marktsucces. De manier waarop een werkproces verloopt, telt evengoed mee in het slagen of falen van een project.

Andersom is er nog een vertaalslag: de kunst om gevoelens en ideeën van de markt te vertalen in realistische plannen en uitvoerbare ontwerpen. MetaSupport is gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag tussen de inhoudelijke en de belevingskant in een professionele organisatie. Een medicus behandelt niet alleen een lichaamsdeel, maar ook een mens en wil bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven. Een ingenieur verkoopt niet alleen een technisch ontwerp, maar bijvoorbeeld ook een gevoel van veiligheid. Een jurist stelt niet alleen een contract op, maar biedt ook een gevoel van zekerheid.

Communicatie die luikjes opent
Communiceren wordt pas effectief wanneer de boodschap helder en relevant genoeg is en wanneer het juiste luikje openstaat in het brein van de ontvanger. Mijn communicatie-advies gaat in op de doelen die de zender wil bereiken, de helderheid van de boodschap, de relevantie van de boodschap voor de ontvanger en of de ontvanger openstaat voor de boodschap. Naast (technische) ‘inhoud’ is de inzet van communiceren vooral het vormen van een ‘relatie’ tussen zender en ontvanger.