Over Payodhi

PayodhivanderGraaff Durven dromen en pionieren zijn twee terugkerende waarden in mijn leven. Onbekend terrein in kaart brengen, ergens de eerste stappen zetten. Ik ben van origine een bedrijfseconoom met een voorliefde voor ‘imponderabilia‘, een woord voor zaken die moeilijk weegbaar zijn. Communicatie, cultuurhonger, zingeving, psychologisch inkomen zijn van die moeilijk weegbare grootheden die mij persoonlijk en professioneel bezighouden.

Soms ligt het accent in zelfontwikkeling meer op het verwerken van het verleden en weer meer als volwassene in het nu gaan staan. Maar andere momenten zoekt iemand gewoon een klankbord om weer nieuwe stappen te gaan zetten, waar het gebaande pad even ophoudt en nieuwe sporen vragen om uitgezet te worden. Zelfheling en zelfontwikkeling heb ik op diverse momenten in mijn leven en werk kunnen en mogen vormgeven, hieronder de belangrijkste mijlpalen: