Privacyverklaring

GDPR AVGMet ingang van 25 mei 2018 moeten alle bedrijven en organisaties in de Europese Unie voldoen aan de General Data Protection Regulation (de GDPR) of in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG). MetaSupport ook. Met dit document informeer ik, Payodhi van der Graaff u als klant, hoe ik de AVG in mijn praktijk heb ingevoerd. U leest welke persoonsgegevens ik opsla in uw klantdossier, waarom en wat ik ermee doe. U treft hier ook aan wat uw rechten als cliënt zijn. Het is noodzakelijk dat u, als de cliënt, kennis heeft van deze privacyverklaring en er mee instemt.

Rechtmatigheid van de registratie van uw persoonsgegevens
Voor een goede dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk bij de uitvoering van de afspraken met u als klant, voor de duur van een project/traject. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

UW PRIVACY
Binnen MetaSupport vinden drie hoofdactiviteiten plaats: therapie, coaching en publicatie. De privacybescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op het niveau van elk van deze activiteiten afzonderlijk geregeld en gecommuniceerd:

De gegevensbescherming die rechtstreeks onder MetaSupport moet worden gewaarborgd is het bestel- en betalingsproces in de webshop.

Het bestellen van items in de MetaSupport webshop vergt het uitwisselen van de volgende klantgegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, land
  • Telefoonnummer, emailadres
  • Bestelde item en aantal
  • Ordernummer en besteldatum
  • Betaalgegevens: deze vinden buiten het zicht van MetaSupport plaats via de webshopapplicatie (Woocommerce) en de betaalapplicatie (Mollie). Woocommerce en Mollie staan zelf in voor een veilige gegevensverwerking.

Ik maak alleen gebruik van deze gegevens in het geval dat de succesvolle afhandeling van de bestelling dat vereist. Deze gegevens worden verder niet gebruikt voor andere doeleinden.

BEWAARTERMIJN CLIËNTGEGEVENS
De bestelgegevens in uw klantdossier blijven 1 jaar bewaard.

UW RECHTEN
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Payodhi van der Graaff: Grienewei 3, 9131 EA in Ee, 085-8769455, info@metasupport.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [24 mei 2018].